menu

Gerard Schoemaker

beeldend kunstenaar visual artist

Gerard Schoemaker

Met mijn wortels in het noorden van nederland hou ik van het summiere wat daar in mijn beleving, domineert. Mijn werk wil de kijkersaandacht vasthouden, verlengen met minimale visuele middelen: de variatie die ontstaat door zo recht mogelijk te schilderen of te naaien.

De En Plein Air geschilderde lijnen zijn een verzameling van de kleuren in de verhouding waarin ze zich voordoen in een bepaald landschap. Zoals een meertje, de zee en het strand of de hei. Het textiel is vaak oud. Bijvoorbeeld damast met de herinneringen aan families en hun verhalen die in het weefsel zitten.

Telkens als ik exposeer of anderszins wat zeg over wat ik maak zeg ik ongeveer hetzelfde. Tussen de lijnen en plooien verstopt zich het bijzondere van alledag.
With my roots in the north of the Netherlands, I like the succinct thing that dominates there in my experience. My work wants to hold the viewer's attention, extend it with minimal visual means: the variation that arises by painting or sewing as straight as possible.

The lines painted in En Plein Air are a collection of colors in the proportion in which they appear in a particular landscape. Such as a lake, the sea and the beach or the heath. The textiles are often old. For example, damask with the memories of families and their stories embedded in the fabric.

Whenever I exhibit or otherwise say something about what I make, I say about the same. Everyday special hides between the lines and folds.
work by Gerard Schoemaker

Werk

Work

van Gerard Schoemaker of Gerard Schoemaker

Contact

contact info
om privacy redenen, spammail, phishing en dat soort zaken, zijn deze gegevens geen links maar een afbeelding
for privacy reasons, spammail, phishing etc., these details are not links but an image